Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế công cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
 

Y TẾ CÔNG CỘNG

SỔ TAY XỬ LÝ Ổ DỊCH TẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1640/QĐ-BYT
ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Bộ Y Tế)

 

  Quyết định về việc ban hành hướng dẫn xử lý ổ dịch tả
  Phần I: Bệnh tả
  Phần II: Xác định tình trạng dịch, giám sát, báo cáo và tổ chức chí đạo chống dịch
  Phần III: Xử lý ổ dịch
  Phần IV: Đảm bảo vệ sinh an toàn thưc phẩm
  Phần V: Tuyên truyền phòng chống dịch
  Phần VI: Tiêu chuẩn xác định ổ dịch tả chấm dứt hoạt đông
  Phụ lục 1: Hướng dẫn sử dụng các hoá chất khử trùng chứa clo trong công tác phòng chống dịch
  Phụ lục 2: 4 khuyến cáo cho cộng đồng phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm
     

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419