Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế công cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
 

Y TẾ CÔNG CỘNG

HƯỚNG DẪN
CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHIỄM
CÚM A(H5N1) Ở NGƯỜI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/2006/QĐ-BYT
ngày 29 tháng 12 năm2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

  Quyết Định Về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người

Hướng Dẫn
Chẩn Đoán
Xử Trí
Phòng Lây Nhiễm
Phụ Lục I: Sơ đồ chẩn đoán và xử trí cúm A/H5N1
Phụ Lục II: Phân tuyến điều trị cúm A/H5N1
Phụ Lục III: Thông khí nhân tạo không xâm nhập(BiPAP)
Phụ Lục IV: Đặt và điều chỉnh chế độ máy thở với kiểu thở tăng thán cho phép
Phụ Lục V: Xử trí suy hô hấp trong cúm A/H5N1
Phụ Lục VI: Xử trí suy hô hấp trong cúm A/H5N1ở trẻ em
Phụ Lục VII: Quy trình thở máy trong viêm phổi do cúm A/H5N1 ở trẻ em
Phụ Lục VIII: Hồi sức suy đa tạng ở người lớn trong cúm A/H5N1
Phụ Lục IX: Hồi sức suy đa tạng ở trẻ em trong cúm A/H5N1
   
 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419