Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
Thời sự y học
 

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

        CHƯƠNG TRÌNH AIDS
 

Sơ đồ tổ chức, chức năng và nhiệm vụ

  Sơ đồ tổ chức
  Chức năng và nhiệm vụ
  Hoạt động của chương trình HIV/AIDS
  Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS ở người lớn
  Phần A: Chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS ở người lớn.
  Bài 1: Chẩn đoán và phân giai đoạn nhiễm HIV ở người lớn.
  Bài 2: Quản lý lâm sàng người nhiễm HIV/AIDS.
  Bài 3: Dự phòng nhiễm trùng cơ hội.
  Bài 4: Tiếp cận một số hội chứng lâm sàng thường gặp ở người nhiễm HIV/AIDS.
  Bài 5: Chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội thường gặp.
  Bài 6: Điều trị thuốc kháng HIV( điều trị ARV).
  Bài 7: Điều trị ARV ở phụ nữ mang thai và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
  Bài 8: Dự phòng sau phơi nhiễm HIV.
  Phần B: Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS
  Bài 1: Chẩn đoán và phân loại giai đoạn lâm sàng. giai đoạn miễn dịch nhiễm HIV ở trẻ em.
  Bài 2: Quản lý lâm sàng trẻ phơi nhiễm và trẻ nhiễm HIV.
  Bài 3: Dự phòng nhiễm trùng cơ hội, lịch tiêm chủng.
  Bài 4: Tiếp cận một số hội chứng lâm sàng thường gặp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS.
  Bài 5: Chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội thường gặp ở trẻ nhiễm HIV.
  Bài 6: Điều trị bằng thuốc kháng HIV( điều trị ARV).
  Phụ lục:
    Phụ lục 1: Tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán xác định các bệnh lý liên quan đến HIV/AIDS ở người lớn.
    Phụ lục 2: Tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán xác định các bệnh lý liên quan đến HIV/AIDS ở trẻ em.
    Phụ lục 3: Bảng tóm tắt các thuốc ARV.
    Phụ lục 4: Liều ARV nhi khoa - Chuẩn hoá theo chỉ số phát triển của trẻ em Việt Nam - Nhóm NRTIs.
    Phụ lục 5: Tương tác của các thuốc ARV.
    Phụ lục 6: Phân độ tác dụng phụ của các thuốc ARV ở người lớn.
    Phụ lục 7: Phân độ tác dụng phụ của các thuốc ARV ở trẻ em.
       

 

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419