Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
Thời sự y học
 

Y TẾ CỘNG ĐỒNG

CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

 

GIÁM SÁT DỊCH BỆNH

Ðịnh nghĩa: Giám sát dịch bệnh là sự thu thập, phân tích, giải thích số liệu một cách liê tục và phổ biến số liệu cho các đơn vị có liên quan.

Mục đích của giám sát dịch bệnh, thống kê báo cáo các bệnh truyền nhiễm gây dịch là :

 • Phát hiện dịch sớm.

 • Thông báo dịch nhanh và triển khai các biện pháp chống dịch kịp thời.

 • Qua giám sát lâu dài có thể xác định được sự phân bố của bệnh theo từng vùng địa lý.

 • Biết được cơ cấu của bệnh truyền nhiễm gây dịch trong cộng đồng.

 • Ðánh giá được t ính nghiêm trọng của mỗi bệnh qua tần số Mắc và Chết.

 • Phát hiện được quy luật phát sinh, chu kỳ bùng nổ dịch.

 • Có biện pháp dự báo dịch, chủ động phòng chống dịch và lựa chọn bệnh ưu tiên trong từng thời kỳ.

 • Cơ sở để giám sát thống kê báo cáo các bệnh truyền nhiễm gây dịch là sổ khám bệnh ở các nơi khám và điều trị bệnh nhân.

 • Sổ khám bệnh phải ghi đầy đủ các thông tin đã quy định. Hệ Y tế dự phòng thường xuyên giám sát bệnh truyền nhiễm gây dịch tại các bệnh viện hàng tuần từ 1 đến 2 lần. Bác sĩ điều trị có trách nhiệm thông báo ngay các trường hợp mắc bệnh đầu tiên đối với bệnh kiểm dịch quốc tế, bệnh tối nguy hiểm.

CÁC CHẾ ÐỘ BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH

1- Báo cáo khẩn cấp:

Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện các bệnh, hội chứng thuộc diện kiểm dịch quốc tế, các bệnh truyền nhiễm gây dịch thuộc diện quản lý , các bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân, có số mắc hoặc tử vong cao bất thường tại địa phương, các cơ sở y tế phải báo cáo ngay lên cơ quan y tế cấp trên và báo cáo vược cấp lên Bộ Y tế ( Cục YTDP &PC HIV/AIDS) ( bằng điện thọai, fax, e.mail.). Nêu rõ thời gian, địa điểm, số trường hợp mắc/tử vong, đồng thời báo cáo việc triển khai các biện pháp chống dịch, sau đó tiếp tục báo cáo hàng ngày về diễn biến tình hình dịch cho đến khi hết dịch.

2- Báo cáo tuần:

Là báo cáo các bệnh thuộc diện kiểm dịch quốc tế (Tả, Dịch hạch) và các bệnh khác có số mắc/chết tăng khác thường, xảy ra ở địa phương. Yêu cầu ghi rõ số mắc trong tuần, kể cả số đã báo cáo khẩn cấp(xin xem Phụ lục 1).

3- Báo cáo tháng:

Hàng tháng các TTYTDP tỉnh, Viện VSDT TW, Viện Viện VSDT Tây nguyên, Viện Pasteur TP HCM, Viện Pasteur Nha Trang phải báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch trong diện quản lý lên Bộ Y tế (Cục YTDP &PC HIV/AIDS). Nếu có số liệu bổ sung, điều chỉnh báo cáo tháng trước thì phải ghi rõ tại mục ghi chú, nhữmng bệnh không ghi nhận trong tháng cũng phải báo cáo.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Theo Quyết định số 4880/2002 /QÐ-BYT do Bộ trưởng BYT Trần thị Trung Chiến ký ngày 6/12/2002 (đã gửi tới các địa phương) thì :

 • Theo điều 12 : Tuyến Viện khu vực báo cáo lên trung ương ( Cục YTDP &PC HIV/AIDS- Bộ YT) vào ngày thứ năm trong tuần kế tiếp ( đối với báo cáo tuần) vào ngày 05 hàng tháng ( đối với báo cáo tháng) tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch trong khu vực được phân công phụ trách.

 • Theo điều 13: Tuyến Tỉnh báo cáo lên TW và Viện khu vực vào ngày thứ tư tuần kế tiếp (đối với báo cáo tuần) và ngày 03 hàng tháng ( đối với báo cáo tháng).

 • Theo điều 14: Với báo cáo tuần , nều thứ sáu trùng vào ngày lễ thì phải báo cáo sớm trước 1 ngày so với quy định. Nếu ngày báo cáo trùng vào ngày lễ, thì phải báo cáo trước 9 giờ sáng ngày tiếp theo. Ðồng thời gửi trước bằng fax, e.mail, điện thọai. Với báo cáo tháng, nếu ngày báo cáo trùng với ngày thứ bảy thì phải báo cáo vào ngày thứ sáu. Nếu trùng với ngày chủ nhật thì phải báo cáo vào ngày thứ hai tuần sau.

 • Tất cả báo cáo phải được thực hiện dưới hình thức văn bản, có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu. Nếu lãnh đạo đi vắng thì gửi trước bằng fax, e.mail, điện thọai. sau đó cũng phải gửi bắng văn bản chính thức

Mẫu báo cáo dịch tuần    Mẫu báo cáo bệnh truyền nhiễm

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419