Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm

 

 

Y TẾ CỘNG ĐỒNG

CÁC BƯỚC CƠ BẢN TRONG ĐIỀU TRA MỘT VỤ DỊCH

 

1- Các bước cơ bản trong điều tra một vục dịch: 

  - Khẳng định sự tốn tại của dịch

  - Chuẩn bị công thức điều tra dịch

  - Chẩn đoán dịch gì?

  - Thu thập thông tin về số ca bệnh và các thông tin khác

  - Mô tả các ca bệnh theo địa điểm, thời gian và con người

  - Hình thành giả thuyết

  - Lập phiếu câu hỏi

  - Kiểm chứng giả thuyết

  - Viết báo cáo kết quả điều tra dịch

  - Thực hiện các biện pháp phòng chống

 Có phải là dịch xảy ra?

Ðịnh nghĩa dịch: Gọi là dịch xảy ra khi:

  Có nhiều ca bệnh xảy ra hơn bình thường.

  Ở một vùng địa lý nhất định

  Trên một quần thể nhất định

  Trong một khoảng thời gian nhất định

Có 2 khả năng:

  Có sự tăng bất thường quá mức của các ca bệnh phát hiện dựa vào một hệ thống giám sát, nếu hệ thống đó có hệ thống thu thập và phân tích số liệu đúng đắn, đều đặn: ví dụ trong giám sát DF/DHF

  - Biểu đồ

  - Khái niệm có dịch DF/DHF của Bộ Y Tế. Xảy ra 2 ca/1 xã/14 ngày có IgM(+)

  Xuất hiện 1 số ca nhiều hơn bình thường (từ bệnh viện, báo chí, dân chúng,.)

2. Chuẩn bị công thức điều tra dịch

  Tổ chức: dịch tễ - lâm sàng - xét nghiệm - vệ sinh môi trường - thống kê

  Người điều khiển cuôc điều tra.

  Phân công chuẩn bị: chẩn đoán xét nghiệm, lâm sàng, điều tra dịch tễ, phân tích số liệu, viết báo cáo.

3. Chẩn đoán dịch gì?

Chẩn đoán lâm sàng:

  Xét nghiệm lâm sàng

  Huyết thanh phân lập

Ðịnh nghĩa ca bệnh

  Ðường nước và thực phẩm

  Ðường máu

  Ðường vectơ

  Ðường hô hấp

  Ðường súc vật

4. Thu thập thông tin về số ca bệnh và các thông tin khác

  Ðếm số ca mắc, chết

  Thông tin dân số học:

  Tuổi, giới, địa chỉ, nghề nghiệp

  Thông tin về lâm sàng, ngày khởi phát, thời gian kéo dài, mức độ nặng nhẹ, đáp ứng điều trị

  Thông tin về các yếu tố phơi nhiễm: đi từ vùng dịch, ăn uống, tiếp xúc..

5. Mô tả các ca bệnh theo địa điểm, thời gian và con người

  Theo thời gian

  Vẽ đường cong dịch

  Theo địa điểm

  Vẽ bản đồ: giếng nước, bệnh viện, nhà trường, tiệm ăn, sông,.

  Theo đặc tính cá nhân:

  Tuổi

  Giới

  Dân tộc.

  Biểu diễn :

  Biểu đồ

  Bảng đồ

  Bảng số liệu

6. Hình thành giả thuyết

  Nhóm dân tộc nào có nguy cơ cao

  Nguồn và đường lây nhiễm

  Yếu tố nguy cơ

  Sáu bước trên là bước cơ bản, đòi hỏi thực hiện nhanh để phòng chống.

7. Kiểm tra lại giả thuyết đã chứng minh, làm nghiên cứu bổ sung nếu cần thiết với những bệnh

a. Nghiên cứu thuần tập tương lai

b. Nghiên cứu bệnh chứng - case control study: C và D

  Ví dụ: Viêm ruột tiêu chảy ở một làng

  RR (Relative risk )= 79.6/14.3= 5.6

  Người ăn kem có nguy cơ mắc bệnh gấp 6 lần so với người không ăn kem trong bữa ăn đó.

Kết luận: Phải xác định được dân số nguy cơ.

Lập phiếu câu hỏi

  Bám theo giả thuyết

  Thông tin chung (dân số học)

  Thông tin về lâm sàng

  Thông tin về các yếu tố môi trường: nguồn nước, công trình vệ sinh, thực phẩm.

  Thông tin về thói quen: vệ sinh, ăn uống, đi lại.

9. Viết báo cáo kết quả điều tra dịch

  Báo cáo để hành động

  Nội dung bản báo cáo

  Ðề ra được biện pháp chóng và phòng dịch nhằm dập tắt và chặn dịch

 10.Thực hiện các biện pháp phòng chống

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419