Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế công cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
 

VẮC XIN & SINH PHẨM

SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

 

VẮC XIN
Vắc-xin BCG
SINH PHẨM
  Các sinh phẩm chẩn đoán
  Kháng nguyên - Kháng huyết thanh
  Huyết tương thỏ đông khô
  Kit  Mac - ELISA
  Kit  LEPTO-MAT 
  Bộ Sinh Phẩm AFP nano 
  Bộ Sắc Ký Ái Lực
  Các sinh phẩm điều trị
    Men tiêu hóa  Pastylbio"
   

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419