Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
 

VẮC XIN & SINH PHẨM

CÁC SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN SẢN XUẤT TẠI
VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH
STT
Tên sinh phẩm
Đóng gói
Đơn giá (lọ)
1 Kháng nguyên Widal
lọ 30ml
50.000đ/lọ
  Kháng nguyên typhi O  
50.000đ/lọ
  Kháng nguyên typhi H  
50.000đ/lọ
  Kháng nguyên typhi Vi  
50.000đ/lọ
  Kháng nguyên paratyphi A- O  
50.000đ/lọ
  Kháng nguyên paratyphi A - H  
50.000đ/lọ
  Kháng nguyên paratyphi B - O  
50.000đ/lọ
  Kháng nguyên paratyphi B - H  
50 000đ/lọ
  Kháng nguyên paratyphi C - O  
50 000đ/lọ
  Kháng nguyên paratyphi C - H  
50.000đ/lọ
  Salmonella enteritidis H (ENH)  
50.000đ/lọ
  Salmonella typhimurium (TMH)  
50.000đ/lọ
2 Kháng huyết thanh Salmonella  
 
  Kháng huyết thanh Salmonella O-đa giá (Nhóm : A,B,C,D,E) lọ 3ml
200.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Salmonella OMA (Nhóm : A, B, D, E, L) -
200.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Salmonella OMB (Nhóm : C, F, G, H) -
200.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh O-typhi (O: 9,) lọ 3ml
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh O-para A (O: 1,2,12)  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh O-para B (O: 4,5)  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh O-para C (O: 6,7,8)  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh O- E (1,3,10, 15, 19)  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Vi  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh H đa giá (a+b+c+d+i+g,m )  
200.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh H: a  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh H: b  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh H: c  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh H: d  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh H: g,m  
150.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh H: i  
150.000đ/lọ
3 Kháng huyết thanh Shigella lọ 3ml
160.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Dysenteriae  
160.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Flexneri  
160 000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Boydii C3  
160.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Sonnei  
160.000đ/lọ
4 Kháng huyết thanh Cholerae lọ 3ml
 
  Kháng huyết thanh Ogawa  
70.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Inaba  
70.000đ/lọ
  Kháng huyết thanh Ogawa + Inaba  
140.000đ/lọ
5 Huyết tương thỏ đông khô Hộp 2 lọ; 1,5ml/lọ (3tests)
21.000đ/hộp

CÁC DỊCH VỤ CỦA LABO GỐC GIỐNG VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN

 • Labo Gốc giống và Sinh phẩm chẩn đoán nhận hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các sinh phẩm trên tại Viện, trả lời qua điện thoại hoặc email.

 • Nhận định danh tất cả các chủng Salmonella spp ngoài các nhóm huyết thanh trên.

 1. BỘ CHỦNG LEPTOSPIRA CHẨN ĐOÁN HUYẾT THANH HỌC

 2. THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG CHỌN LỌC VÀ GIỮ CHỦNG VI SINH.

 3. THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHẾ KHÁNG NGUYÊN VÀ KHÁNG HUYẾT THANH CÁC VI KHUẨN VÀ VIRUS THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG.

 4. CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY DÙNG NGAY

 5. HUYẾT THANH THỎ TƯƠI VÀ ĐÔNG KHÔ.

 6. HỒNG CẦU CỪU, GÀ, NGỖNG .

 7. MÁU CỪU, MÁU THỎ TƯƠI …

 8. SÚC VẬT THÍ NGHIỆM ….
  Đội ngũ khoa học được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm và tâm huyết.

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419