Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
 

VẮC XIN & SINH PHẨM

 

AFPnano
BỘ SINH PHẨM
ĐỊNH LƯỢNG
Alpha-fetoprotein (AFP)

 

Bộ AFPnano là một hệ thống định lượng
Alpha-fetoprotein (AFP) huyết thanh.

Bộ AFPnano hoạt động ở vùng nồng độ
0 - 1000ng/mL.


Độ nhạy: 0,3 ng/mL khi thử nghiệm với 100mL bệnh phẩm
    < 3ng/mL khi thử nghiệm với 20mL bệnh phẩm.
Độ đặc hiệu:     100%.

  • Giá trị tương đương của AFP chuẩn với chuẩn     Quốc tế (1st International Standard 1975) là:

            1 IU = 1,094 (±0,016) ng  AFP của bộ sinh phẩm.

  • Phổ nồng độ sử dụng:    0 -1000ng/mL.
  • Các sinh phẩm ổn định          > 1 năm.
  • Bộ AFPnano đã được kiểm tra chất lượng

tại Trung tâm Quốc gia Kiểm định Vắcxin
và Sinh phẩm y học.

 


Địa chỉ liên hệ : Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
167 Pasteur, Q3, Tp. Hồ Chí Minh   
ĐT: 08-8230352  (148 hoặc 172)
letrang@pasteur.hcm-org.vn

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419