CHẤT LƯỢNG VẮC XIN SABIN SỬ DỤNG TRONG CÁC CHIẾN DỊCH

TIÊM CHỦNG Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM NĂM 1996-1997.

 

Doãn thị Tâm*, Nguyễn Kim Dung**, Nguyễn Thị Minh Phượng**, Nguyễn Thanh Hà**,

Văn Thị Thanh Bình**, Trần Quang Ngọc**, Vũ Quốc Ái**, Trần Công Thành**

* Trung tâm Kiểm định Sinh vật phẩm Quốc Gia.

** Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

 

Chất lượng vắc xin sabin sử dụng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của mục tiêu thanh toán bệnh bại liệt do vi rút polio vào năm 2000. Chương trình Tiêm Chủng Mở Rộng Quốc Gia đã dành một vị trí xứng đáng cho công việc kiểm tra giám sát chất lượng vắc xin sabin dùng trên thực địa. TTKÐSVPQG với vai trò là người chủ trì đã phối hợp với các Bác sĩ của chương trình TCMR khoa Y Tế Công Cộng Viện Pasteur TP. HCM thu thập một số mẫu vắc xin sử dụng trong các chiến dịch tiêm chủng năm 1996 và 1997 ở các tỉnh phía nam để kiểm tra hiệu giá.

Tổng cộng 80 mẫu đã được lấy từ các mức bảo quản khác nhau:

Vi rút polio chuẩn type I, II, III 5-89 của viện Pasteur Mérieux được dùng để hiệu chỉnh 2 loạt huyết thanh các type của Pasteur Mérieux và RIVM (Viện Y tế Công cộng và Bảo Vệ Môi trường - Hà lan) với nhau.

Một số loạt bảo quản tại Viện Pasteur được dùng để chuẩn độ song song với các mẫu lấy từ địa phương.

Tiêu chuẩn đánh giá vắc xin là cả 3 type phải có hiệu giá ở mức trên giới hạn cho phép của TCYTTG: 106 cho type I, 105 cho type II và 105,5 cho type III (hiệu giá này được phép dao động trong khoảng 0,5 log 10).

Kết quả:

Tất cả các mẫu vắc xin Sabin lấy từ kho lạnh Viện Pasteur đều đạt tiêu chuẩn.

Tỷ lệ mẫu không đạt năm 1997 (5/34-14,7%) thấp hơn tỷ lệ mẫu không đạt năm 1996 (9/46-19.6%).

Vắc xin nhập ngoại có tỷ lệ mẫu không đạt (9/34-26,47%) cao hơn vắc xin Việt nam (5/46-10,8%). Vì vậy cần chú ý hơn tới các thủ tục giao nhận và các qui định đặt ra khi tiếp nhận vắc xin.

Có 13/80 (16,3%) mẫu cho hiệu giá thấp ở 1,2 hay cả 3 type, trong đó 10/35 (28,6%) số mẫu lấy từ xã, trở xuống.

Kiểm soát việc bảo quản vắc xin ở các tuyến dưới huyện là hết sức cần thiết.

 

[Trở về]

 

Copyright 2003 by Pasteur Institute In HCM, All rights reserved. Contact us : pasteur@pasteur-hcm.org.vn
167 Pasteur Street, District 3, HoChiMinh City, Vietnam. Tel : (84-8) 8200739 - Fax : (84-8) 8231419.