Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
Tin tức
 
 

GIỚI THIỆU

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  651/TB-PAS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 06  năm 2009 

 

THÔNG BÁO

 

Hội nghị khoa học thường niên do Viện Pasteur TP.HCM tổ chức từ ngày 11-12/11/2009

                     
 Được sự đồng ý của Bộ Y tế tại công văn số 3140/BYT –K2ĐT, ngày 22/5/2009 về việc tổ chức hội nghị khoa học thường niên, Viện Pasteur TP.HCM xin thông báo đến quý cơ quan, Viện nội dung hội nghị khoa học thường niên được tổ chức tại Viện Pasteur TP.HCM như sau:
1. Thời gian: Thứ tư ngày 11 - Thứ năm ngày 12 /11/2009
2. Địa điểm: Nhà Hội giảng- Viện Pasteur TP.HCM
Số 167, Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP.HCM.
3. Thành phần tham dự:

  •  Bộ Y tế;
  • Các Viện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha trang, Viện vắc xin Nha trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên, Viện Vệ sinh y tế công cộng, Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM, Viện YHDT.
  • Trường Đại học Y dược TP.HCM, Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP.HCM;
  • Các bệnh viện (có quan hệ hợp tác NCKH với Viện);
  •  Sở Y tế  20 tỉnh thành phía Nam;
  • Trung tâm Y tế dự phòng 20 tỉnh thành phía Nam;
  • Các đơn vị truyền thông: Báo, Đài (phối hợp đưa tin);
  • Các tổ chức Quốc tế và cá nhân có hợp tác nghiên cứu với Viện;
  • Các cán bộ khoa học đang công tác tại Viện.

4. Nội dung: Báo cáo các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực y tế dự phòng.
5. Thời gian đăng ký tham dự và gửi đề tài:
- Đăng ký tham dự: đến hết ngày: 15/9/2009;
- Gửi báo cáo toàn văn (đĩa mềm hoặc đĩa CD, bài báo cáo bằng Powerpoint, font chữ Arial đến hết ngày 05/10/2009 để in tài liệu cho Hội nghị).
- Đăng ký gửi về : Phòng  kế hoạch tổng hợp  - Viện Pasteur TP.HCM; điện thoại: (08) 38203314 (gặp Ts Nguyễn Khắc Lương Quang hoặc Bs CKI Tô Thị Hương).
- Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời và chương trình Hội nghị đến các đơn vị hoặc cá nhân có phiếu đăng ký.
Rất mong Quý long nghiệp và các đơn vị tham dự Hội nghị, góp phần cho us thành công của Hội nghị.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

          VIỆN TRƯỞNG

 • Như trên;
 • Lưu: VT, QLKH- KHTH.

 

 

 

 

 

 

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419