Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
 

DỊCH VỤ

PHUN DIỆT

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

-Trước năm 1975 là Phòng Côn Trùng và Ký sinh trùng Y học

- Từ năm 1975 - 1978 : Là Phòng Côn trùng - Viện Vệ sinh dịch tễ Tp. Hồ Chí Minh

- Từ năm 1978 - 1985 : Là Tổ 3 diệt, có chức năng phòng và diệt Côn trùng y học (Ruồi, Muỗi, Bọc chét)

- Từ năm 1985 đến nay Là phòng Côn trùng y học - Khoa Y tế Công cộng:  Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh thái các loài côn trùng truyền bệnh và các biện pháp phòng chống.

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ:

- Thử độ nhạy cảm của các loại thuốc diệt côn trùng.

- Khảo nghiệm đánh giá hiệu quả hóa chất dùng trong y tế và gia dụng

- Phun diệt mối, ruồi, muỗi và các loài côn trùng khác.

TT

DỊCH VỤ

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

1

Làm tiêu bản côn trùng

Đng/mẫu tiêu bản

100.000

2

Diệt côn trùng (muỗi, ruồi, bọ chét, gián,...) tùy theo loại thuốc và hóa chất sử dụng.

Đng/m2

5.000

3

Thử độ nhạy cảm của các loại thuốc diệt côn trùng

LIÊN HỆ: 

- Phòng Côn Trùng - Viện pasteur Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08-8204108

- Email: ento@pasteur-hcm.org.vn

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419