Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
 

ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 (Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 4253/1999/QÐ-BYT ngày 30/12/1999 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 73/2001/QÐ-TTg ngày 07/05/2001).

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh có chức năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn tuyến trước, phòng chống dịch, đào tạo cán bộ chuyên ngành về vi sinh y học, miễn dịch, dịch tễ học, sản xuất vắcxin-sinh vật phẩm và đề xuất với Bộ Y Tế các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của 19 tỉnh từ Lâm Ðồng đến Cà Mau.

Viện có các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu khoa học:

 1. Nghiên cứu vi sinh y học các loại côn trùng, tiết túc truyền bệnh, xác định các loại virút, vi khuẩn gây bệnh (bại liệt, sốt xuất huyết, virút viêm gan, virút HIV, các virút dường ruột, virút đường hô hấp, tả, lỵ, thương hàn, não mô cầu, Leptospira.) và nghiên cứu các biện pháp phòng chống.

 2. Nghiên cứu miễn dịch học: tìm hiểu tác nhân gây bệnh áp dụng các kỹ thuật khoa học công nghệ sinh học tiên tiến để tìm hiểu bản chất của tác nhân gây bệnh trên mọi lĩnh vực độc lực, sự kháng thuốc, bản chất di truyền .của vi khuẩn và virùt học

 3. Ðiều tra nghiên cứu dịch tễ học cơ cấu dịch bệnh, giám sát và phòng chống các bệnh truyền nhiễm những yếu tố và qui luật phát triển của bệnh dịch mang tính đặc thù trong khu vực để có những biện pháp phòng chống kịp thời.

Chỉ đạo tuyến:

 1. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật, kế hoạch triển khai phòng chống dịch bệnh, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế và y tế tại các tỉnh, thành phố trong khu vực được phân công.

 2. Chỉ đạo các địa phương xây dựng một mạng lưới chuyên ngành và đơn độc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật thuộc chuyên ngành nêu trên đối với các Trung Tâm y tế dự phòng, chỉ đạo giám sát phòng chống dịch đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại 19 tỉnh trong khu vực được phân công.

 3. Chỉ đạo hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành của các Trung tâm y tế dự phòng trong khu vực về công tác kiểm dịch.

 4. Tham gia các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 5. Tham gia nghiên cứu sản xuất, phân phối một số vắcxin và sinh vật phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Ðào tạo:

 1. Ðào tạo tiến sĩ y học

 2. Tham gia với các trường Ðại học và Cao đẳng Y để đào tạo cán bộ chuyên ngành.

 3. Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật thuộc chuyên ngành và các đối tượng có nhu cầu.

Giáo dục truyền thông:

 1. Xây dựng các nội dung, hình thức giáo dục truyền thông và đề xuất các hình biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với tập quán và dân trí của nhân dân các tỉnh trong khu vực.

 2. Soạn thảo các tài liệu giáo dục truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học trong việc phòng chống dịch bệnh và tổ chức triển khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Hợp tác quốc tế:

 1. Thiết lập, duy trì và mở rộng hợp tác với các đơn vị khoa học kỹ thuật tương ứng của các nước, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và các cá nhân trong khu vực và trên thế giới thuộc lĩnh vực y học và y tế dự phòng.

 2. Gửi cá nhân và cán bộ để đào tạo, trao đổi, nghiên cứu khoa học với các tổ chức các nước, cá nhân trong khu vực và trên thế giới.

 3. Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực y học dự phòng trong khu vực.

Quản lý đơn vị:

 1. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, quản lý tổ chức cán bộ, công chức, biên chế, tiền lương, tài chính, vật tư thiết bị của Viện theo qui định của nhà nước.

 2. Triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dự án trong nước và quốc tế góp phần tăng nguồn kinh phí cho Viện và hỗ trợ một phần cải thiện đời sống cho cán bộ công chức trong cơ quan.

 3. Tiếp nhận, quản lý và phân phối kinh phí, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất cho các địa phương trong khu vực Viện quản lý.

 4. Tổ chức doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện khi có nhu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khoa học kỹ thuật gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419