Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
Giới thiệu
Tin tức
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
Thời sự y học
 

VẮC XIN CHÔNG HIV: CHIẾN LƯỢC
SƠ CHỦNG/NHẮC LẠI

Trong suốt thời gian Hội nghị lần thứ 13 (13 è Colloque des Cents Gardes) ở Annecy, từ nhiều nơi trên thế giới, các nhà khoa học đã về họp mặt tại đây để trao đổi về những kết quả đầu tiên của họ thuộc lĩnh vực các vắc xin chống HIV.

Ngày nay đã rõ ràng là duy nhất chỉ có văc xin mới cho phép làm ngừng sự tiến triển của đại dịch AIDS. Nhưng việc chỉnh lý một văc xin như vậy gặp rất nhiều khó khăn. Luôn luôn virút thay đổi kể cả ngay trên một cơ thể, và điều đó giải thích khả năng của virút thoát khỏi các đáp ứng miễn dịch. Miễn dịch “tự nhiên” được phát triển bởi các đối tượng bị nhiễm không cho phép loại trừ được virút. Miễn dịch được tạo nên bởi vắc xin phải vừa có tính chất miễn dịch niêm mạc và miễn dịch hệ thống được điều khiển tốt trên virút tự do cũng như trong tế bào. Không có mô hình động vật nào có thể tái tạo lại được điều gì xảy ra ở người với độ chính xác đầy đủ.

Hạn chế giới hạn sự nhân lên của virút
Một vắc xin lý tưởng phải cảm ứng được 2 loại đáp ứng miễn dịch: tế bào (sinh sản tế bào T gây độc tế bào có khả năng phá hủy các tế bào bị nhiễm) và dịch thể (sản sinh ra các kháng thể trung hòa có khả năng ức chế sự xâm nhập của virút vào trong các tế bào tự do). Đó là mục tiêu của chiến lược được gọi là Sơ chủng/ nhắc lại tức là tiêm chủng 2 lần để gia tăng đáp ứng miễn dịch tổng thể. Sơ chủng được tiến hành với các véc tơ sống tái tổ hợp để cảm ứng một miễn dịch tế bào rồi tái chủng được thực hiện với các tiểu đơn vị tái tổ hợp của vỏ virút HIV để cảm ứng các kháng thể trung hòa. Mục tiêu ở đây không phải là ngăn cản nhiễm trùng mà là để hạn chế sự nhân lên của virút. Cái lợi ở đây thể hiện 2 mặt: điều trị, vì rằng sự tiến triển của bệnh sẽ chậm lại, cho phép các cửa sổ  điều trị dài hơn; dự phòng, bởi lẽ sự lan truyền nhiễm trùng có thể phụ thuộc vào hàm lượng virút. Có nhiều thử nghiệm của phase I và /hoặc II đã hay đang được thực hiện trên thế giới để kiểm tra tính hiệu quả và sự dung nạp của các vắc xin được đề cử. Hiện nay chỉ có duy nhất loại thử nghiệm ở phase III đã được lập kế họach: Thử nghiệm này được bắt đầu ở Thái Lan vào cuối năm 2002, sử dụng chiến lược Sơ chủng/ nhắc lại với một véc tơ sống Canarypox tái tổ hợp (vắc xin Alvac của Aventis-Pasteur) và một vắc xin gp. 120 tiểu đơn vị được phát triển bởi Vaxgen (AIDS VAX-B/E) để nhắc lại. Vấn đề là một thử nghiệm mù đôi chống lại giả dược (placebo) được dự kiến trên 5 năm về trước, huy động rất nhiều đối tác như Aventis-Pasteur, Vaxgen, quân đội Hoa Kỳ và Bộ Y tế công cộng Thái Lan. Đã tuyển mộ 16.000 người tình nguyện để gây nhiễm trùng và điều trị có kết quả bởi các thuốc kháng retrovirus.

Đối với các nghi ngờ về tính thích đáng của các thử nghiệm ở phase III có thể sẽ được đánh giá rất sớm, GS. Marc Girard (Giám đốc hãng Mérieux- Pháp) đã giải đáp rõ ràng:
“Chúng tôi không sử dụng các mô hình động vật. Các vắc xin được dùng ở phase III đã chứng tỏ tính sinh miễn dịch và tính an toàn của chúng. Cho nên chúng tôi chỉ có thể hiểu được bằng các thử nghiệm này, và tại sao lại không hy vọng vào những điều bất ngờ tốt đẹp. Nghiên cứu không phải được thực hiện từ những thất vọng”.
(Theo Serge Cannasse, Revue de Presse SIDA, 2002, vol.XIII, N.6, P719) -
HẠ BÁ KHIÊM

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419