Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Tin tức
Y tế công cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
 

 
A. Văn bản của Chính Phủ - Bộ Y Tế:
  Thông báo V/v công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư
  Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập(Nghị định 43 CP)
  Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập(Nghị định 115 CP)
  Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
  Chương I: Những quy định chung
  Chương II: Phòng bệnh truyền nhiễm
  Mục 1: Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng. chống bệnh truyền nhiễm
  Mục 2: Vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm
  Mục 3: Giám sát bệnh truyền nhiễm
  Mục 4: An toàn sinh học trong xét nghiệm
  Mục 5: Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh
  Mục 6: Phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  Chương III: Kiểm dịch y tế biên giới
  Chương IV: Chống dịch
  Mục 1: Công bố dịch
  Mục 2: Ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch
  Mục 3: Các biện pháp chống dịch
  Chương V: Các điều kiện bảo đảm để phòng, chống bệnh truyền nhiễm
  Chương VI: Điều khoản thi hành:
  Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng
( theo quyết định số 1742/QĐ - BYT ngày 09 tháng 05 năm 2008 )
  Quyết định : Về việc ban hành " Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng"
  Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng
  Luật phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người(HIV/AIDS):
  Nghịđịnh về phòng chống bệnh dại ở động vật C/v số 5/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007
B. Văn bản của Viện Pasteur TP. HCM:
  Công văn số 206/Pas-TCMR về việc tăng cường phòng chống dịch sởi năm 2010
 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419